mobirise.com

รวดเร็ว มาตรฐาน ราคาที่คุณพอใจ 

โทรศัพท์ : 043-344701       แฟกซ์ : 043-34 4466

บริษัทแก่นนครคอนกรีต (2001)

บริษัทแก่นนครคอนกรีต(2001) จำกัด บ้านเลขที่ 88 หมู่ 15 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้ทำการก่อสร้าง โรงงาน
ที่อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม เนื้อที่กว่า 50 ไร่ด้วยเงิน ลงทุน กว่า 60 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบไปด้วย 3 ส่วน การผลิตคือคอนกรีตอัดเเรง คอนกรีตบล็อก
คอนกรีตผสมเสร็จเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจังหวัดขอนเเก่น กาฬสินธุ์ เเละมหาสารคาม

ปี พ.ศ.2528 เริ่มดำเนินธุรกิจด้าน คอนกรีตผสมเสร็จที่จังหวัดขอนแก่น จุดประสงค์หลักคือ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่าย
ภายในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น เมื่อเริ่มต้นธุรกิจประเภทนี้จะยังไม่เป็นที่นิยมของงานก่อสร้างโดยทั่วไป อาจเป็นเพราะ
ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้มีราคาแพงเมื่อเทียบกับค่าแรงทั่วไปยังมีราคาถูก จึงเริ่มต้นธุรกิจด้วยรถโม่พียง 2 คัน
กับเครื่องผสมคอนกรีตแบบสายพานลำเลียงมีกำลังการผลิต 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย
ที่สุดในขณะนั้นมีผลงานเทคอนกรีตที่เด่น ๆ ดังเช่น สนามบินขอนแก่น คลังก๊าซปตท.อาคารเรียนโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้น ครั้นต่อมาวงการก่อสร้างเริ่มรู้จักคอนกรีตผสมเสร็จมากขึ้น
การออกแบบอาคารเริ่มใหญ่ขึ้น ทำให้การเทคอนกรีตแต่ละครั้งมีปริมาณมากขึ้น จึงได้ขยายกิจการโดยเพิ่มจำนวนรถโม่ขึ้น
อีก 5 คันเพื่อให้เพียงพอกับการบริการแก่ลูกค้าได้ทั่วถึงในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

ปี พ.ศ.2532 วงการก่อสร้างในตัวเมืองขอนแก่นซึ่งได้เป็นเมืองหลักของภาคอีสานได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว คอนกรีตผสมเสร็จจึงเป็นสินค้าที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มมาขึ้นเพราะความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและคุณภาพที่ได้
มาตรฐานกว่า เพื่อรองรับความต้องการนี้จึงได้ทำการปรับปรุงและขยายกิจการใหม่โดยเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการผลิตกับการบริการที่ทั่วถึงกว่าจึงได้ขยายกิจการที่อยู่ 456 หมู่ 6 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ พร้อมกันนั้นได้เพิ่มรถโม่เป็น 8 คันกับเครื่องผสมคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง ด้วยความเร็ว 35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

ปี พ.ศ.2535 เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะวงการก่อสร้างได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีงบประมาณด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น และภาคเอกชนได้ลงทุนก่อสร้างอาคารขนาดใหญเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าจึงได้ติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด มีกำลังการผลิต 1 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง
ความเร็ว 50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และได้เพิ่มจำนวนรถโม่ขึ้นอีกเป็น 14 คันพร้อมทั้งรถปั๊มคอนกรีตขนาด 21 เมตร
อีก 1 ชุดเพื่อบริการหน่วยงานก่อสร้างขนาดใหญ่ดังเช่น ห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่าโครงการ 2 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส
และโรงงานไฟฟ้าพลังก๊าซ(น้ำพอง) จึงได้เพิ่มเครื่องปั๊มคอนกรีตชนิดลากจูง 1 ชุด และรถปั๊มคอนกรีตขนาด 28 เมตรอีก 1 ชุด

ปี พ.ศ.2538 ได้ลงทุนเพิ่มเติมโดยติดตั้งแพล้นคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด ยี่ห้อ STETTER รุ่น CP120 จากประเทศเยอรมันนี ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง
ด้วยความเร็ว 170 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงพร้อมทั้งรถปั๊มคอนกรีต ขนาด 32 เมตร ซึ่งเป็นรุ่นล่า
สุดในขณะนั้นและเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตนี้จึงได้มีการเพิ่มรถโม่ประจำการอยู่ถึง 40 คัน

ปี พ.ศ.2547 ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติมสาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 15 ถนนขอนแก่น-เชียงยืน ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่กว่า 50 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของวงการก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคามตาม
ยุทธศาสตร์เมืองแห่งการศึกษาตักศิลานคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยก่อสร้างโรงงานผลิตและ ติดตั้งเครื่องผลิตคอนกรีตบล็อก
จากประเทศเกาหลี ควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยกำลังการผลิต 15,000 ก้อนต่อวันหรือมากกว่า 4,500,000 ก้อนต่อปี เพื่อรองรับนโยบายก่อสร้างหมู่บ้านเอื้ออาทรของรัฐบาล พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีตผสมเสร็จ
ยี่ห้อ ลิบแฮร์ จากประเทศเยอรมันนี ควบคุมการผลิตทั้งหมดด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2548 ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงสำหรับงานระบายน้ำผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยด้วยกำลังการผลิต
มากกว่า 4,500 ท่อนต่อเดือน

ปัจจุบัน บริษัท แก่นนครคอนกรีต (2001) จำกัด ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในด้านสินค้าและบริการ จนกระทั้ง
ปี พ.ศ. 2555 ได้ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมที่ สาขา ขอนแก่น ณ บ้านเลขที่ 777 หมู่ 11 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีตชนิด Mobile Concrete Batching Plant With 1.25 M3
Twin shaft Mixer (Wet mix) Standard กำลังผลิต 60 ลบม./ชม. รุ่น Mob60 1 ชุด ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการใน
เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 อีกทั้งในเดือน มกราคม ปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มรถปั๊มคอนกรีตยี่ห้อ Zoomlion รุ่น 38x-5rz ความยาวบูม 38 เมตร ซึ่งมีความยาวที่สุดในภาคอีสาน ไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในจังหวัดขอนแก่น และทุกจังหวัดทั่วภาคอีสาน